www.dtl-trade.com>Продукти>Машини за индустриално почистване> Централизирани вакуумни системи

Централизирани вакуумни системи

Те са едно от най-гъвкавите решения в цялата вакуум гама. В големи работилници или в работна среда с многобройна атмосфера или големи разстояния за покриване, централизираната вакуумна система е оптималното решение за поддържане на производствената ефективност непроменена.

ЗА КАКВО СА ТЕ?
Да вакуумират всякакъв вид материал на всяко разстояние от източника на материала, който трябва да бъде отстранен.

КАК?
Благодарение на избора на мощност и тръбопроводи, подходящи за вашето производствено предприятие или цех.

Централизираните системи се състоят от три елемента:
- смукателна единица: често се поставя на значително разстояние (до стотици метри) от точката (или точките), където се извършва засмукването на материала.
- филтрираща единица: също е инсталирана, за да осигури производителността.
- събирателна единица: в която се отлага вакуумираният материал.

Много компоненти на тези централизирани системи са адаптирани към нуждите на клиента, за безкомпромисна производителност.

MHD 100 - Heavy Duty Three Phase industrial vacuum cleaner for central vacuum systems