Почистващи Машини за прах

Индустриалните прахоуловители са вакуумни системи с висок въздушен поток (от 1350 до 5400 m2 / h). Те са предназначени за оползотворяване на суспендирани прахове в производствени среди във всеки индустриален сектор.  Индустриалните прахоуловители са идеалният избор за работни среди, които изискват контрол аспирирания прах. Филтрите, използвани за обработка на прах, са изключително ефективни и осигуряват непрекъсната, безопасна и ефективна работа.

 

DEDUST 8 - Dust Collector