High-temperature oils

Високотемпературните масла са течности, обикновено смесени с добавки. Фирма Setral предлага високопроизводителни масла за голямо разнообразие от приложения като вериги, зъбни колела, въжета, компресори и много други. Фирма  Setral също така предоставя високотемпературни масла, които отговарят на стандарта H1 за случаен контакт с храни за използване в и около зони за обработка на храни.