Сервизни продукти

Серия продукти, за успешно почистване на  машини от странични масла, антипенителни добавки, биоциди