Cleaner

Почистителите са изпаряващи се течности. Обикновено се използват преди нанасяне на лубрикант, за да се гарантира чиста повърхност или за отстраняване на използвани лубриканти. Процедирането по този начин гарантира, че високоефективните смазочни материали могат да развият пълния си капацитет. Фирма Setral предлага бързо или бавно изпаряващи се почистващи препарати с изключителни почистващи ефекти за повърхности без остатъци. Правилният избор на почистващ препарат зависи от това какво от коя повърхност трябва да се почисти.