Additives

Добавките се добавят към смазочните материали, за да създадат или подобрят определени свойства. Това включва напр. свойства против износване (AW) или свойства на натоварване (EP свойства), адхезия, антикорозионен ефект, устойчивост на окисление и поведение при ниски или високи температури.