ПРЕЧИСТВАНЕ НА СОТ

МАШИНИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЩИ ТЕЧНОСТИ MKR

Филтриращите машини MKR предлагат решение за:

Машините предлагат 4 функции:

ВСМУКАТЕЛНА

Всмукателната тръба, успешно изсмуква замърсени смазочно-охлаждащи течности, стружки и други метални отпадъци.

Благодарение на високо скоростната помпа, изсмукването се извършва за минимално време.

 

ФИЛТРИРАЩА

Чрез вакуумната филтрация от емулсията могат да се филтрират метални частици и стружки до 80µm. 

ПНЕВМАТИЧНА

Благодарение на пневматичната тръба, могат много успешно да се отстранят и най-дълбоките маслени и други отлагания по вашите машини и резервоари.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА МЕТАЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТРУЖКИ

Машините са снабдени със специални контейнери за събиране и изхвърляне на металните отпадъци и стружки, които са лесно мобилни , могат да бъдат отделени от машината и транспортирани до желано място.

 

СХЕМА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ