Solid lubricants

Твърдите лубирканти са прахове. Обикновено те са възможни или задължителни компоненти на смазочни формули, напр. пасти, дисперсии, масла. Те се използват също  и за производството на безазбестови накладки за спирачки и съединители или в пластмаси като PA 6.6.