Special oils

Специалните масла са течности, обикновено смесени с добавки. Setral предоставя продукти за различни специални приложения, работещи частично при предизвикателни условия на околната среда. Примери за това са масла за екстремни високи температури, текстилни машинни масла, вискозни силиконови масла, 3H разделящи агенти и фини масла. В тази група са изброени и антикорозионни средства за краткосрочна и дългосрочна защита.