MI-setral-AL/C2 FD

 

 

Светло оцветена, полусинтетична грес H1-алуминиев комплекс за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост.

Приложение:

Специално предназначено за смазване на машини и оборудване в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, където може да възникне случаен контакт с храна.

Свойства:

- H1 регистриран
- Произведена в производствено съоръжение, сертифицирано по ISO 21469 хигиенни изисквания
- Kosher сертифициран
- Halal сертифициран
- Без алергени съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2011 Приложение II
- Съвместим с обичайните пластмасови и уплътнителни материали
- Намалява износването
- Отлична защита от корозия
- Без гумиране
- Много добро антиоксидационно поведение

Технически данни:

Външен вид, цвят - светъл, прозрачен

Сгъстител:алуминиев комплексен сапун

Номер на консистентност: 2 DIN 51818

Температурен обхват: -20 - +130 °C

Краткосрочен срок,  макс. температура:+150 °C