www.dtl-trade.com > Продукти > Машини за индустриално почистване > Машини за извличане на маслена мъгла

Машини за извличане на маслена мъгла

SKY 1000 - 1500 - Aspiratore per nebbie oleose  - potenza media